Services

Kom godt fra START med nye digitale kompetencer

Del på

Introduktion

Få støtte til implementering af CCS og bips-værktøjer
Virksomheder og organisationer kan få støtte til at kompetenceudvikle deres medarbejder i at bruge cuneco classification system (CCS) og værktøjer til fx dokumenthåndtering, IKT-specifikationer og beskrivelser - alt efter hvad der er relevant for den enkelte virksomhed.

Hvem deltager?
Indtil videre har cuneco tegnet kontrakt om STARTprojekter med:

 • LeanDesign 
 • Sweco Architects med partnerne Rostgaard, Gert Carstensen, Ishøy og Madsen 
 • Rødovre Kommune med partnerne Dominia og Virumgaard Arkitekter
 • Hvidovre Kommune 
 • Bjerg Arkitektur
 • EKJ Rådgivende Ingeniører 
 • Gentofte Ejendomme med partnerne MOE og BIM Design
 • JJW Arkitekter
 • MainManager med partneren Region Midt
 • Hillerød Kommune
 • Sigma
 • RUBOW arkitekter
 • schmidt/hammer/lassen architects
 • Jakon
 • DOMUS arkitekter
 • Betech Data
 • Dalux
 • Byggecentrum
   

Læs og se, hvad virksomhederne siger om deres STARTprojekter

Deltagerne deler viden via LinkedIn-gruppen "CCS i praksis". Alle, som ønsker at udveksle erfaringer om CCS eller har konkrete spørgsmål, er velkomne til at melde sig ind i gruppen.

Flere STARTprojekter er i støbeskeen. Se herunder, hvordan din virksomhed kan deltage.

Formål
Formålet er at støtte branchens virksomheder i at få mest mulig værdi og øget produktivitet ud af cunecos og bips' standarder til bedre informationsudveksling.

Medarbejderne kan fx deltage i et STARTmøde, et STARTprojekt eller et STARTkursus, som skræddersys til den enkelte virksomheds behov. 

Al undervisning og rådgivning er gratis. Midlerne til STARTaktiviteterne er bevilget af EU’s Socialfond via Region H. Projekterne koordineres af bips og cuneco.

 

Hvad er et STARTmøde?
På et STARTmøde kommer en CCS-ekspert ud i jeres virksomhed eller på jeres byggeprojekt og introducerer jer til CCS og de nye muligheder for øget produktivitet. Mødet bestilles hos projektleder Jesper Salling, js@bips.dk eller telefon 2020 3636.

Hvad er et STARTprojekt?
Et STARTprojekt kan gennemføres på et konkret byggeprojekt eller i en organisation, der gerne vil implementere de nye metoder. Det kan fx indeholde rådgivning til implementering, kurser eller sidemandsoplæring i de nye metoder og værktøjer og teknisk support.

Der kan sættes fokus på et aktuelt emne, som er relevant for jer. Fx hvordan man bruger CCS i programmeringen, til IKT-aftaler, strukturering og udveksling af bygningsdele og rum, udbud-tilbud, data til drift mv.

NB - alle midler til STARTprojekter er på nuværende tidspunkt disponeret. Men kontakt os, hvis I har behov for hjælp til implementering af CCS på js@bips.dk eller tlf. 2020 3636.

Se, hvordan din virksomhed kan deltage i et STARTprojekt

Download kortfattet folder om STARTprojekter

Se præsentation fra informationsmøde om STARTaktiviteterne

Tidsplan for STARTaktiviteter
Alle de gratis STARTaktiviteter skal være afsluttet ved udgangen af april 2015.

Sådan kommer du med i et STARTprojekt
For at komme i betragtning skal man udfylde en kort idébeskrivelse og sende den til projektleder Jesper Salling Nielsen på js@bips.dk.

Idébeskrivelserne og fordelingen af midler behandles løbende.

Download skabelon for idébeskrivelse

Hvad er et STARTkursus?
STARTkurser kan typisk bestå af undervisning i CCS-metoder og -principper. Der vil også være undervisning i de værktøjer, cuneco udvikler. Fx værktøjer eller apps til databaseopslag i klassifikationstabeller, egenskaber, informationsniveauer og fælles begreber. De nye måle- og mængderegler. Konfiguratorer til aftaler og leverancespecifikationer. Eller det kan være brug af de softwareprodukter, der har implementeret CCS. Kurserne lanceres her på siden og annonceres i cunecos nyhedsbreve.

Få overblik over CCS-værktøjer på cuneco.dk/vaerktoejer 

Hvem kan deltage i STARTaktiviteterne?
Både virksomheder og offentlige institutioner kan deltage. Deltagerne skal have adresse i hovedstadsområdet, da STARTprojekterne finansieres af socialfondsmidler via Region H.

Hvad kræver det?
bips stiller gratis rådgivning, support og undervisning til rådighed. Alt, deltagerne skal gøre, er at dokumentere de timer, medarbejderne har anvendt på kurser og projekter.

Vil du være CCS-rådgiver?
Er du ekspert i implementering af nye standarder og it-værktøjer i byggebranchen? Og har du undervisningserfaring? Så kan du blive en af de konsulenter, der skal gennemføre STARTprojekterne.

Se hvordan du kan blive CCS-rådgiver

Vil du vide mere?
Kontakt projektleder Jesper Salling og hør mere om mulighederne for STARTaktiviteter og få en snak om, hvad der er relevant for jer.

Skriv til js@bips.dk eller ring 2020 3636.

For løbende information om STARTaktiviteter, kan du tilmelde dig cunecos nyhedsbrev.

Se videoer af informationsmødet om STARTaktiviteterne

Personlig adgang

Log ind eller opret ny bruger for at få adgang til grupper.

Nyheder

 • 22. maj. 2015

  Gense erfamøde om CCS i praksis Læs mere

 • 29. apr. 2015

  Samarbejde mellem bips og V&S-prisdata forbedrer informationerne i bygningsmodellen Læs mere

 • 21. apr. 2015

  DOMUS arkitekter bruger CCS på byfornyelsesprojekt Læs mere

 • 20. apr. 2015

  Invitation: Erfamøde om CCS i praksis Læs mere

 • 12. mar. 2015

  Video: Sådan skaber CCS sammenhæng hos JJW Arkitekter Læs mere

Hvem står bag cuneco?

cuneco drives under ledelse af bips i et partnersamarbejde med Dansk Standard, DTU/HiH-Århus Universitet, byg- og driftsherrenetværket samt Dansk Byggeri, Foreningen Rådgivende Ingeniører, DANSKE ARK, BAT-Kartellet, TEKNIQ og Bygherreforeningen. cuneco finansieres med midler fra EU’s Regionalfond, Realdania og byggebranchens egenfinansiering.