Services

Kom på forkant med byggeriets nye standarder

4. dec. 2012 af Maja Skovgaard
Del på
Tags: Cuneco
cuneco søger virksomheder og byggeprojekter, der vil være med til at teste cunecos standarder og værktøjer i praksis. Se her, hvordan man deltager

Branchen står snart med en række nye værktøjer til entydig kommunikation og bedre udveksling af informationer gennem et byggeprojekt hele vejen til drift. I løbet af 2013 skal de nye værktøjer afprøves på virkelige byggeprojekter for at sikre, at de fungerer i praksis og lever op til brugernes behov.

Vil din virksomhed være på forkant med branchens nye, fælles værktøjer, så vær med til at afprøve dem i praksis på et af jeres egne byggeprojekter. cuneco stiller en projektleder til rådighed og yder løbende support, vejledning og hjælper med at implementere værktøjerne i de it-programmer, der anvendes på projektet.

Det er cuneco, der udvikler værktøjerne, som alle er en del af cuneco classification system, CCS - et fælles system til branchen, som omfatter et nyt klassifikationssystem, informationsniveauer, egenskabsdata og opmålingsregler. CCS-værktøjerne implementeres i den software, branchen anvender. cuneco udvikler også værktøjer, som understøtter brugen af standarderne, bl.a. en aftalekonfigurator og it-services indeholdende klassifikationstabeller, egenskabsdatabase og begrebskatalog. 

Sådan kommer din virksomhed med
Afprøvningerne vil ske i et tæt samarbejde med cuneco, der dels vil supportere afprøvningen, dels vil medvirke ved opsamlingen af de erfaringer, der skabes gennem afprøvningen.

Udvælgelsen af afprøvningsprojekter fungerer efter først-til-mølle-princippet, hvor cuneco løbende tager stilling til, om et potentielt projekt er egnet og opfylder de ønskede formål med afprøvningen.

cuneco vil først og fremmest vurdere de potentielle projekter ud fra, i hvor høj grad de dækker det faglige indhold, der er behov for at teste. Sekundært er der for at dække branchens bredde mht. aktører og opgaver en række spredningskriterier, som det tilstræbes at opnå for afprøvningsprojekterne samlet set. Disse handler om spredning på faser, aktører, projekttyper, firmastørrelse og anvendte it-værktøjer.

Interesserede virksomheder og organisationer skal henvende sig til cunecos sekretariat ved Hans Erik Lund på hel@cuneco.dk eller 40 25 08 35.

Læs mere om organisering og aftaler i forbindelse med afprøvninger

Testområder
De konkrete afprøvninger defineres i samarbejde mellem cuneco og deltagervirksomhederne og vil i høj grad blive defineret ud fra, hvad deltagerne ønsker at teste – hvad der giver mening i forhold til netop deres bygge- eller driftsprojekt. 

Nedenfor ses en række eksempler på testområder, der hver kunne indgå i et eller flere afprøvningsprojekter:

 
Eksempler på testområder

PROGRAMMERING

 • Test af at CCS klassifikation, brugsrum kan anvendes til rumprogrammering.
 • Validering af arealer og rumtyper i en bygningsmodel vha. ”model-checker” software, baseret på CCS klassifikation, brugsrum. 

PROJEKTERING

 • Anvendelse af CCS klassifikation, bygningsdele i forbindelse med projektering.
 • Anvendelse af CCS egenskabsdata for brugsrum og bygningsdele i forbindelse med projektering.
 • Identifikation og digital udveksling af CCS kodet bygningsdele mellem forskellige softwaresystemer.
 • Test af om der kan skabes et link mellem bips beskrivelser struktureret efter CCS og bygningsdele i en bygningsmodel.

UDBUD/TILBUD

 • Anvendelse af CCS måleregler ved udbud/tilbud, så der er et ensartet grundlag for udveksling af mængder mellem byggeriets parter.
 • Udarbejdelse af digitaliserede og mængdesatte tilbudslister til digitalt udbud vha. CCS standard for udbud/tilbud.
 • Modtagelse af CCS standardiseret og mængdesat digitalt udbudsmateriale som grundlag for tilbud.

UDFØRELSE

 • Test af, at CCS klassifikation af mandskab og materiel kan anvendes i planlægning og styring af en byggeproduktion.
 • Identifikation af strukturelle sammenhænge for fx tekniske installationer i udførelsen.

AFLEVERING

 • Anvendelse af CCS metode og struktur for egenskabsdata i samspil med CCS klassifikation i forbindelse med aflevering.
 • Aflevering af en bygningsmodel i IFC-format på baggrund af CCS standarderne (Mapning af CCS klassifikation til IFC format).

DRIFT

 • Anvendelse af CCS strukturer som grundlag for drift og vedligehold.
 • Konvertering af eksisterende driftsdatas klassifikationssystem fra fx. SfB eller DBK til CCS. 

cuneco.dk vedligeholdes ikke

cuneco-projektet blev afsluttet i 2016. Dette website, cuneco.dk, er ikke vedligeholdt siden.

Du kan finde opdateret information om CCS på ccs.molio.dk

Nyheder

 • 21. sep. 2015

  Tværfagligt samarbejde mellem byggeriets uddannelser fremmer digitaliseringen Læs mere

 • 30. jul. 2015

  Belgisk developer afprøver CCS og klassifikationsprogrammet spine Læs mere

 • 2. jul. 2015

  CCS Måleregler er udgivet Læs mere

 • 2. jul. 2015

  Første møde i bips it-implementeringssupport Læs mere

 • 18. jun. 2015

  bips konference 2015 Læs mere