Services

Faglige fora

27. maj. 2011 af Maja Skovgaard
Del på
Tags: Cuneco
En række faglige fora er sparringsparter til cunecos projekter.

Projekterne, der udføres i cuneco, får input, viden, erfaring og kommentarer fra en række faglige fora, som består af repræsentanter fra branchens virksomheder. Det skal medvirke til at sikre, at de standarder og værktøjer, der udvikles, tilgodeser branchens og brugernes behov.

Et forum dannes ud fra et specifikt fagligt behov eller en problemstilling. Fælles for alle fora er, at de hver især tager afsæt i sektorens praksis med henblik på at øge produktiviteten hos brugerne og i branchen.

bips har allerede en række fora, som bidrager med input til cunecos projekter. cuneco kan desuden selv nedsætte fora, hvis der er specifikt behov for det i forhold til cunecos projekter og indsatsområder. Et forum kan både dannes kortvarigt og fx fungere som en fokusgruppe, der giver input til en afgrænset problemstilling i et projekt, ligesom et forum kan fungere over en længere periode. På den måde er fora dynamiske, fleksible og dannes ud fra aktuelle interesser og problemstillinger, der er behov for at sætte fokus på.

Se de eksisterende fora i bips

Hvordan kommer man med i et forum?
Videns- og kompetencepersoner fra medlemsvirksomhederne kan blive deltagere i foraene. Er du interesseret i at deltage i et forum, kan du kontakte cunecos sekretariat - eller registrere dig i cunecos kompetencekortlægning. Det er bips og cunecos styregrupper, der tager stilling til sammensætningen af fora. Fora dannet specifikt i cuneco-regi kan både være bemandet af repræsentanter fra medlemsvirksomheder i bips og af repræsentanter uden for bips. 

I øjeblikket har bips fire etablerede fora, mens nye fora er vedtaget og under etablering. Her får du et overblik:

Eksisterende fora i bips:

bips Beskrivelsesforum
bips beskrivelsesforum har til formål at udvikle bips beskrivelsesværktøj med afsæt i sektorens praksis, så det øger produktiviteten hos brugerne og branchen i det daglige arbejde.

bips Udførelsesforum
Udførelsesforummet udvikler arbejdsmetoder og værktøjer til at understøtte produktion og udførelse.

bips buildingSMART-forum
Forummet formidler, udvikler og udbreder buildingSMART-funktionalitet og -standarder i Danmark i bips-værktøjer. Forummet kan medvirke ved test og certificering af software for IFC-kompatibilitet og påvirke applikationsudviklingen inden for bygge- og anlægsbranchen. buildingSMART-forummet anvender og påvirker det standardiseringsarbejde, der foregår i bips, som input til arbejdet i buildingSMART og påvirker den nationale og internationale udvikling inden for it og byggeproces.

bips it-leverandørforum
It-leverandør-forummet bidrager med viden og erfaringer med udvikling og implementering af it-systemer i byggeriet. Forummet skal desuden medvirke til at udbrede og kvalificere anvendelse af sammenhængende it-systemer i byggeriet. 

Fora under etablering i bips:

Bygningsmodel Design-forum 
Dette forum fokuserer på at skabe digitale bygningsmodeller (CAD-processen) med henblik på optimering af produktionsprocessen for bygningsmodeller og tegningsmateriale. Forummet har til formål at udvikle arbejdsmetoder og værktøjer til at understøtte processen med at skabe, designe og efterfølgende opdatere samt vedligeholde bygningsmodellen, herunder at sikre størst mulig dataintegritet i hele bygningsmodellens levetid. 

Bygningsmodel Management-forum 
Dette forum fokuserer på selve anvendelsen af bygningsmodeller med henblik på optimal brug og genbrug af digitale informationer. Forummet udvikler arbejdsmetoder og værktøjer til at understøtte processen med informationsudveksling for at skabe det bedste grundlag for at anvende digitale bygningsmodeller til fx simuleringer, mængdeudtræk, tidsplanlægning, økonomiske betragtninger og analyser.

Bygningsejer-/driftsforum
Bygningsejer/drift-forummet har til formål at udvikle arbejdsmetoder og værktøjer til at understøtte kravstillelse og udførelse i forbindelse med bygningsdrift og Facilities Management. Bygningsejer-/drift-forummet er taget op som forslag i bips’ faglige styregruppe.

cuneco.dk vedligeholdes ikke

cuneco-projektet blev afsluttet i 2016. Dette website, cuneco.dk, er ikke vedligeholdt siden.

Du kan finde opdateret information om CCS på ccs.molio.dk

Nyheder

 • 21. sep. 2015

  Tværfagligt samarbejde mellem byggeriets uddannelser fremmer digitaliseringen Læs mere

 • 30. jul. 2015

  Belgisk developer afprøver CCS og klassifikationsprogrammet spine Læs mere

 • 2. jul. 2015

  CCS Måleregler er udgivet Læs mere

 • 2. jul. 2015

  Første møde i bips it-implementeringssupport Læs mere

 • 18. jun. 2015

  bips konference 2015 Læs mere