Services

CCS Måleregler er udgivet

2. jul. 2015 af met@bips.dk
Del på
Første revision af CCS Måleregler, der omfatter regler for fagområderne konstruktion, el og mekaniske installationer, er nu udgivet

Hermed er reglerne klar til at blive anvendt af personer, der arbejder med udbud og tilbudsgivning inden for områderne arkitektur, konstruktioner, el og mekanik.

CCS Måleregler består af 3 elementer:

 • CCS Måleregler, Basis indeholder generelle principper og regler for, hvordan CCS måleregler anvendes og indeholder samtidig en række generelle måleregler.
   
 • CCS Måleregler, Bygningsdelsoversigt er en liste, der identificerer de målsætningsregler for bygningsdele, der er gældende på et givet tidspunkt. Denne liste vil løbende blive opdateret efterhånden, som der kommer yderlige måleregler for bygningsdele til.
   
 • CCS Måleregler, Bygningsdele indeholder måleregler for de enkelte bygningsdele. 
   

De 37 måleregler for bygningsdele, der udgives i første omgang vil løbende blive dels justeret, dels suppleret med måleregler for yderligere bygningsdele på baggrund af de erfaringer, der indhentes fra anvendelsen af målereglerne.

Som supplement til målereglerne udvikler bips p.t. prissætningsregler, der indeholder regler for, hvordan ydelser prissættes. Prissætningsreglerne vil skulle anvendes i samspil med målereglerne og vil dels angive, hvilken måleregel, der skal anvendes i en given prissætningsmæssig sammenhæng, dels hvilke informationer der skal leveres som input til tilbudsgiverens prissætning.

Prissætningsreglerne består ligesom målereglerne af 3 elementer:

 • CCS Prissætningsregler, Basis indeholder generelle principper og regler for, hvordan prissætningsreglerne anvendes og angiver samtidig de generelle regler for, hvorledes mængder opgøres og ydelser prissættes. 
   
 • CCS Prissætningsregler, Bygningsdelsoversigt er en liste, der identificerer de prissætningsregler for bygningsdele, der er gældende på et givet tidspunkt. Denne liste vil løbende blive opdateret, efterhånden som der kommer yderlige prissætningsregler for bygningsdele til. 
   
 • CCS Prissætningsregler, Bygningsdele er skemaer, der indeholder detaljerede specifikationer for, hvordan de enkelte bygningsdele prissættes. Disse skemaer vil bl.a. angive hvilke måleregler fra CCS måleregler, Bygningsdele, der skal anvendes ved opgørelse af bygningsdelens mængder.
   

Der er foreløbig kun udviklet prissætningsregler for fagområdet betonkonstruktioner, og derfor udgives målereglerne i første omgang som et proof-of-concept, som læserne kan anvende til at sætte sig ind i principperne.
 

CCS Måle- og Prissætningsregler kan hentes på cuneco.dk.

cuneco.dk vedligeholdes ikke

cuneco-projektet blev afsluttet i 2016. Dette website, cuneco.dk, er ikke vedligeholdt siden.

Du kan finde opdateret information om CCS på ccs.molio.dk

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

Nyheder

 • 21. sep. 2015

  Tværfagligt samarbejde mellem byggeriets uddannelser fremmer digitaliseringen Læs mere

 • 30. jul. 2015

  Belgisk developer afprøver CCS og klassifikationsprogrammet spine Læs mere

 • 2. jul. 2015

  CCS Måleregler er udgivet Læs mere

 • 2. jul. 2015

  Første møde i bips it-implementeringssupport Læs mere

 • 18. jun. 2015

  bips konference 2015 Læs mere