Services

Tværfagligt samarbejde mellem byggeriets uddannelser fremmer digitaliseringen

21. sep. 2015 af met@bips.dk
Del på
Tags: BVU*net, Cuneco
Ny rapport fra BVU*net konkluderer, at det har givet gode resultater at inddrage byggeriets uddannelser tidligt i udviklingen og implementeringen af fælles standarder for digitalisering.

Når ny teknologi og værktøjer skal tages i brug i byggeriets virksomheder, spiller uddannelsesinstitutioner en vigtig rolle, da nyuddannede medarbejdere ofte bringer den nyeste teknologi med sig ud i virksomhederne. Derfor er byggeriets uddannelsesinstitutioner i øjeblikket involveret i en bred, fælles indsats for at styrke branchens digitale kompetencer.

”Hvis man vil fremme byggeriets digitalisering, er det vigtigt, at skolerne bliver inddraget tidligt, og at de arbejder sammen indbyrdes. Tværfagligheden er essentiel for implementeringen”, siger direktør Torben Klitgaard fra bips.

Unikt netværkssamarbejde mellem byggeriets uddannelsesområder
Byggeriets uddannelsesnetværk, BVU*net, har koordineret samarbejdet om implementeringen af cuneco classifications system (CCS) i byggeriets fire uddannelsesområder: arkitekt-, ingeniør-, konstruktør- og erhvervsuddannelserne.
BVU*net er det første tværfaglige netværkssamarbejde mellem byggeriets fire uddannelsesområder, og det er første gang, skolerne har været med til at undersøge digitaliseringsbehovet i byggeriet.

En ny rapport fra BVU*net beskriver, hvordan skolerne har indarbejdet CCS-standarderne for klassifikation, egenskaber, informationsniveauer og opmålingsregler i deres uddannelser, og hvordan de indbyrdes har udvekslet erfaringer. 

Erfaringerne fra projektet er vigtige for at forstå, hvordan de fire uddannelsesområder kan bidrage i fremtiden, mener seniorforsker Niels Haldor Bertelsen fra SBi, som er medforfatter på rapporten.

Tværfaglighed styrker udvikling og implementering
Konklusionen på projektet er, at et tværfagligt samarbejde mellem uddannelserne kan spille en væsentlig rolle, når nye standarder skal omsættes og udbredes til praksis i byggeriet.

”Det har været utrolig spændende for første gang at få skolerne til at arbejde sammen inden for digitalisering, og projektet har vist, at udvikling af digitaliseringsprocesser ikke kan gennemføres uden at inddrage skolerne tidligt i udviklingen”, siger Niels Haldor Bertelsen.

Men også det tværfaglige samarbejde mellem skole og virksomhed er vigtigt, pointerer han. For tværfagligheden er ikke en erstatning for specialiseringen, men det er et nødvendigt supplement.

”Ved siden af sin specialisering skal man lære at være tværfaglig. Og det er det, skolerne kan bidrage med”, slutter Niels Haldor Bertelsen.


Hent rapporten her.

cuneco.dk vedligeholdes ikke

cuneco-projektet blev afsluttet i 2016. Dette website, cuneco.dk, er ikke vedligeholdt siden.

Du kan finde opdateret information om CCS på ccs.molio.dk

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

Nyheder

 • 21. sep. 2015

  Tværfagligt samarbejde mellem byggeriets uddannelser fremmer digitaliseringen Læs mere

 • 30. jul. 2015

  Belgisk developer afprøver CCS og klassifikationsprogrammet spine Læs mere

 • 2. jul. 2015

  CCS Måleregler er udgivet Læs mere

 • 2. jul. 2015

  Første møde i bips it-implementeringssupport Læs mere

 • 18. jun. 2015

  bips konference 2015 Læs mere