Services

Udgivelse af CCS Prissætningsregler og Måleregler

11. mar. 2015 af Anonymous
Del på
Resultatet fra cunecos projekter vedrørende opmålingsregler er klar til at blive udsendt i løbet af marts måned 2015.

Opmålingsregler var et af indsatsområderne i cuneco, og undervejs i projektet blev der arbejdet inden for områderne måleregler, data til tilbudsgivning og standard for tilbudslister.

Resultaterne af projekterne inden for disse tre områder blev sendt i høring i februar 2014, og høringsforløbet blev afsluttet i sommeren 2014.

Oprindelig var det tanken alene at udsende CCS Måleregler, men i forbindelse med høringen blev det klart, at branchen efterlyste et værktøj til at specificere omfanget af ydelser – og ikke kun mål – til anvendelse i udbudssituationen.

Dette har cuneco arbejdet videre med, hvilket har betydet, at man har taget de færdige måleregler, der blev afleveret fra projektgruppen, og indarbejdet disse i et kompleks, der indeholder regler for opgørelse af både mål og mængder/ydelser.

Værktøjet til opmåling og prissætning af ydelser kommer derfor til at omfatte i alt 6 elementer, som illustreret i figuren.

 • CCS Prissætningsregler, Basis indeholder generelle principper og regler for hvordan prissætningsreglerne anvendes og angiver samtidig de generelle regler for, hvorledes mængder opgøres og ydelser prissættes. 
 • CCS Prissætningsregler, Bygningsdelsoversigt er en liste, der identificerer de prissætningsregler for bygningsdele, der er gældende på et givet tidspunkt. Denne liste vil løbende blive opdateret, efterhånden som der kommer yderlige prissætningsregler for bygningsdele til. 
 • CCS Prissætningsregler, Bygningsdele er skemaer, der indeholder detaljerede specifikationer for, hvordan de enkelte bygningsdele prissættes. Disse skemaer vil bl.a. angive hvilke måleregler fra CCS måleregler, Bygningsdele, der skal anvendes ved opgørelse af bygningsdelens mængder.
 • CCS Måleregler, Basis indeholder generelle principper og regler for hvor-dan CCS måleregler anvendes og indeholder samtidig en række generelle måleregler.
 • CCS Måleregler, Bygningsdelsoversigt er en liste, der identificerer de målsætningsregler for bygningsdele, der er gældende på et givet tidspunkt. Denne liste vil løbende blive opdateret efterhånden, som der kommer yderlige måleregler for bygningsdele til.
 • CCS Måleregler, Bygningsdele indeholder måleregler for de enkelte bygningsdele. 

Dette omfatter bl.a. en redegørelse for hvilke egenskaber for de enkelte bygningsdele, der anvendes ved angivelse af bygningsdelens mål. Disse egenskaber koordineres med de mål (mængder), der kan ud-trækkes fra gængse bygningsmodelleringssystemer.

Det vil typisk være i bygningsdelsbeskrivelserne man gør CCS Prissætningsregler gældende. Reglerne gøres gældende ved at angive CCS Prissætningsregler, dateret XX.YY.ZZZZ, hvorved systemet er gældende i sin helhed med de bygningsdele, der er indeholdt på den angivne dato. Det er muligt at angive projektspecifikke regler, dels som justeringer til de regler der er eller i form af supplerende regler for byg-ningsdele, der ikke er indeholdt.

Den første udgave af CCS Prissætningsregler og CCS Måleregler vil blive frigivet den 27. marts 2015. Denne udgave vil indeholde CCS Prissætningsregler, Basis og CCS Måleregler, Basis samt bygningsdelsoversigter for både prissætningsregler og måleregler. Derudover vil udgaven indeholde CCS Prissætningsregler og CCS Måle-regler for nogle bygningsdele.

Med det udsendte er strukturen på plads, og der vil fremadrettet løbende blive tilføjet nye bygningsdele samtidig med at der vil ske justeringer til de bygningsdele, der er i systemet. Det er op til alle at komme med forslag til bygningsdele og deres regler. 

cuneco.dk vedligeholdes ikke

cuneco-projektet blev afsluttet i 2016. Dette website, cuneco.dk, er ikke vedligeholdt siden.

Du kan finde opdateret information om CCS på ccs.molio.dk

Personlig adgang

Log ind for at få adgang til værktøjer og personlige favoritter.

Nyheder

 • 21. sep. 2015

  Tværfagligt samarbejde mellem byggeriets uddannelser fremmer digitaliseringen Læs mere

 • 30. jul. 2015

  Belgisk developer afprøver CCS og klassifikationsprogrammet spine Læs mere

 • 2. jul. 2015

  CCS Måleregler er udgivet Læs mere

 • 2. jul. 2015

  Første møde i bips it-implementeringssupport Læs mere

 • 18. jun. 2015

  bips konference 2015 Læs mere